Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

07:03
5982 dbc1 500
Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna

December 06 2019

20:40
2947 31a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialonelypassenger lonelypassenger

December 05 2019

06:51
Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój
06:48
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialeniwieec leniwieec
06:43
5884 c30a 500
Reposted fromMtsen Mtsen viamagolek22 magolek22
06:43
5115 4e67 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viablackmoth7 blackmoth7
06:35
6594 c14d 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viajojinthesun jojinthesun

December 03 2019

20:30
8394 c7c8 500
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
13:07
4449 8764 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viarudelubie rudelubie

November 18 2019

18:20
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaparrtyzant parrtyzant

November 09 2019

17:43
2817 88fc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 23 2019

09:23

"Na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie".

Konstanty Ildefons Gałczyński

Reposted fromjustmine justmine vianieobecnosc nieobecnosc
05:36
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaverena-i-p verena-i-p

October 15 2019

09:32
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaaksamitt aksamitt
09:30

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaaksamitt aksamitt

October 11 2019

18:28
7652 9e7b 500
18:26
6441 181a 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
17:01
17:00
8960 21ed 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
16:58

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl