Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

19:05
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
19:00
4773 06bc
Reposted fromamatore amatore viagabrynia gabrynia
09:44
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viagabunia gabunia
09:24
7307 6db6 500
"Możliwe sny"
Reposted fromzapominanie zapominanie viagdziejestola gdziejestola
09:21
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx viagdziejestola gdziejestola
08:34
08:30
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec

July 18 2017

20:41
I nagle pojawiłam się w Twoim życiu, nic od Ciebie nie wymagałam, wręcz przeciwnie, pragnęłam dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać mi. Chce Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chcę Cię zmieniać, bo cenię Cię za to, jaki jesteś naprawdę. Tak po prostu chce Ci dać coś więcej, tak po prostu lubię z Tobą rozmawiać i Cię rozumiem, a przynajmniej się staram, tęsknię, martwię się i troszczę, obiecuję, że nie zostawię bez wyraźnego powodu. I tak po prostu jestem obecna w Twoim życiu, bez warunków i zasad. Docenisz to kiedyś? Odwzajemnisz? Bo widzisz od dawna mi się wydawało, że wzajemność będzie zbędna. Jednak dziś, właśnie przed chwilą, uświadomiłam sobie jak bardzo potrzebuję pewności, że nie zamieniłbyś mnie na żadną inną.
Reposted frombotanyplay botanyplay vianiskowo niskowo
20:34
7923 fae3
Reposted frombluedeath bluedeath viatentacleguy tentacleguy
20:33
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viamoglismywszystko moglismywszystko

July 17 2017

19:58
18:48

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

18:48
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viathauturien thauturien
18:41
8405 c202 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayouaresonaive youaresonaive
18:27
18:26
18:21
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
18:13
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadalena badalena
18:10
8200 f618
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vialilacwine lilacwine
18:08
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl