Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

15:25
6049 7e57
15:21
15:21
0601 6c0c

hipster:

indie

Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 11 2017

20:54
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese vialovesweets lovesweets
20:31
0989 1850 500

ol-days:

Jacobus van Looy

Reposted fromheliotropa heliotropa viaGunToRun GunToRun
20:22
Gromadzi teraz obrazy tych skradzionych chwil i będzie je sobie wyświetlała w samotne wieczory jak stary film, który nigdy się nie znudzi.

July 10 2017

14:21
Biegła na oślep ze związanymi rękami, biegła przez życie zatrzymując się tylko na krótkie chwile, po to, by przeżyć piękne momenty, by zachować je w sercu, nagromadzić niczym zapas energii potrzebny jej do dalszego biegu. Nieraz potykała się, zdzierała sobie ręce i kolana, tylko po to, by później wstać z nową siłą, z nowym doświadczeniem. Biegła, by zdążyć przeżyć życie tak jak chciała.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
14:18
9493 0483
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viagdziejestola gdziejestola
14:18
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
13:57
Ona, Laura, wycofuje się tym dalej, im bardziej ktoś chce się do niej zbliżyć. A kiedy się ten ktoś oddala - ona znów za nim tęskni, potrzebuje go i szuka.
— "Tygrys i Róża" M. Musierowicz
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viagdziejestola gdziejestola

July 09 2017

20:24
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viacrispybones crispybones
20:24
0585 5b7f
Reposted frombookinistka bookinistka vialaparisienne laparisienne
20:03
I have done nothing all summer but wait for myself to be myself again —
— Georgia O’Keeffe, in a letter to Russel Vernon Hunter, from Georgia O’Keeffe: Art and Letters

(via searchingfortenderness)
Reposted fromnyogu nyogu viaRekrut-K Rekrut-K
19:48
4008 27db
19:48
3919 8a15
19:48
3876 01a8
19:47
4787 e69b
19:46
1230 5d4a
Reposted fromdarkanes darkanes
19:41
19:38
1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl