Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

08:39
1087 e122
Reposted frombabyface babyface viagdziejestola gdziejestola
08:35
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
08:35
7641 9dfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
08:34
2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

March 30 2019

08:41
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
08:34
9125 73ce
Reposted frombwana bwana viaciarka ciarka

March 11 2019

10:02
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc

March 02 2019

23:00
3533 1d5b 500

Female cat   -   Jan Heyse , c. 1919 
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer

February 28 2019

12:04
5732 a2fb 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna

February 27 2019

08:42
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMaddoxx Maddoxx

February 17 2019

06:11

February 13 2019

06:48
Obawiam się, że jedyne miejsce do którego pasuję na tym świecie - to Twoje dłonie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 06 2019

19:33
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

February 03 2019

17:34
0422 be7f 500
17:27
2348 f5c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

November 14 2018

06:08
7808 9a74
Reposted fromkarahippie karahippie viavertheer vertheer

November 08 2018

19:35
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajojinthesun jojinthesun

November 05 2018

14:37
0282 b092
Reposted fromsavatage savatage viapkz451 pkz451

November 04 2018

16:35
8243 fcee 500
Frank Vic
Reposted fromPoranny Poranny
16:32
5239 2fe3
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl