Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

16:13
8383 9441 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamissljud missljud
16:13
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viamissljud missljud
16:12
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viauaremyheaven uaremyheaven
15:57
0006 ee80
Reposted fromtfu tfu viazamknioczy zamknioczy
15:56
8308 fb48 500

edgeofsensuality:

And bring a friend, He likes it that way.

You left the door open again? ;)

Reposted fromamatore amatore viazamknioczy zamknioczy
15:55
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask

April 25 2017

19:59
19:54
5894 cf25 500
Reposted frommundycide mundycide viaaknatazs aknatazs
19:54
1151 e9a9
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viaaknatazs aknatazs
16:52
Bo i dlaczego miałbyś to rozumieć? - powiedział. - Dlaczego miałbyś rozumieć mnie, kiedy ja sam nie rozumiem siebie?
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia"
15:42
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viawolalabym wolalabym
15:26
Przy tobie jakoś tak się uspokajam. Nie wiem, jak to się dzieje… ale w twoim towarzystwie czuję się swobodnie i dobrze się bawię. Dlatego chciałbym dalej się z tobą spotykać. Jeżeli znów coś cię będzie martwiło, zawsze cię wysłucham… o ile będziesz chciał mi o tym opowiedzieć.
— Kou Yoneda
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaRybciaaa Rybciaaa
15:25
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi vianukot nukot
15:22
Czasem odnoszę wrażenie, że ciągnie się za mną taki cień, który zawsze chowa się gdzieś z tyłu, często nawet go nie dostrzegam. Cichutko, bezszelestnie, tak, że zapominam o jego istnieniu. Ale on tam jest, i przypomina o sobie co jakiś czas, w losowym momencie. Leżę wtedy bez ruchu i boję się, i nie wiem, co z tym zrobić. Im większe szczęście, tym większy cień.  To na swój sposób piękne, mieć tak wiele do stracenia. W końcu jeśli coś nie jest wartościowe, to nie boimy się, że zniknie.  Ukradzione sekundy szczęścia. Leżysz obok mnie, nie dostrzegając tego cienia. Głaszczesz mnie po policzku i już wiem, że to jeden z tych momentów, które zostają gdzieś głęboko w pamięci. Takich, o których śnimy, kiedy wszystko się już kończy.
— z pamiętnika Cztery Wieki Później
15:21
4263 f0a9 500

kelseylorene:

Dove in the Dome, Saint Isaac’s Cathedral, St. Petersburg, Russia. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viabanshe banshe
15:18
9837 41bf 500
Reposted fromhenna henna viabanshe banshe
15:12
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawrazliwa wrazliwa
15:10

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

April 24 2017

16:12
tak niewiele mi brak
bo wystarczyłby kąt niedaleko twych rąk

April 23 2017

08:41
4248 5e5f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl