Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

20:19
5553 03e1
Reposted byshotman shotman
13:38
5176 162c
13:38
5175 283d
12:06
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viaGunToRun GunToRun
08:50
3863 8e59
07:32
Można tęsknić za jedną osobą, będąc otoczonym przez miliony innych - statystów, zasnuwającymi oczy; nieznaczącym tłumem, nieproszonym intruzem.
Szuka się więc zapomnienia w samotności, w której się usycha.
Reposted fromhole-love hole-love via2708 2708
07:28
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSeventeenRed SeventeenRed

August 22 2017

20:03
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
19:42
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

19:40
8488 8bbb

The Cat From Outer Space (1978)

18:48

Może mnie się nie da kochać?

18:45
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasanitas sanitas
18:43
pęka mi serce jak widzę jak Ci dobrze beze mnie.
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaseeyousoon seeyousoon
18:42
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
18:39
Reposted fromjasminum jasminum viaeternaljourney eternaljourney
18:38
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianowaczi nowaczi
18:12
2976 f4f5 500
Reposted bycristinaawwojtlSynesaleander

August 20 2017

17:44
4300 cc88
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialexxie lexxie
17:40
7699 c665 500
Reposted fromjottos jottos viatoniewszystko toniewszystko
17:38
5044 0d79
Reposted fromAmericanlover Americanlover viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl