Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

09:32
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaaksamitt aksamitt
09:30

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaaksamitt aksamitt

October 11 2019

18:28
7652 9e7b 500
18:26
6441 181a 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
17:01
17:00
8960 21ed 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
16:58

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viairmelin irmelin
16:34
5758 23f1
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaazazel azazel

October 09 2019

15:32
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viapoprostuyuki poprostuyuki
04:20
04:20

October 08 2019

00:05
1260 79e3
Reposted fromkarahippie karahippie viamanfredxoxo manfredxoxo

October 07 2019

04:14
2428 54f3 500
rozumie się.
Reposted fromikari ikari

October 06 2019

15:04
14:47
8166 f355 500
Reposted fromsoftboi softboi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
07:52
9168 4264 500
W[Y]DECH neon w Łodzi
Reposted fromikari ikari
07:46
"Przyjaciołom nie opowiadam o swoich smutkach: niech sobie, jebani, znajdą inne rozrywki".
— J. Cercas "Władca cieni", przeł. E. Zaleska
Reposted frominzynier inzynier viagreenhazel greenhazel
07:19
1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus viasomebodytolove somebodytolove
06:46
4722 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat

October 05 2019

16:42
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl