Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

19:10
1214 d927
Reposted fromintrigante intrigante viaurszulka urszulka
19:04
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie
19:01
6694 176c
Reposted fromkarahippie karahippie viaMissMurder MissMurder

September 18 2018

19:32
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
19:30
9773 5651
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere via12czerwca 12czerwca

September 15 2018

07:56
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viascorpix scorpix

September 14 2018

14:36
1494 0c5e
Reposted from4777727772 4777727772 viasgrialux3 sgrialux3
13:50
3011 3749 500
Reposted fromrenirene renirene viabluejane bluejane

September 12 2018

13:01
0963 b4f7 500
Reposted byNicoo Nicoo

September 11 2018

14:10

August 23 2018

06:30
0992 1888
Reposted fromkniepuder kniepuder viaNoCinderella NoCinderella

August 21 2018

14:18
4697 f947
Reposted byDevapsyentistpassingbirdEineFragevonStilannanobodylittleredridingtreebodyinthegardenLightStepToNowhereblackenedskymllescribblermushuRekrut-KcachaloteyelynfavouriteworstnightmareHypothermiasofiasdisheveleddrozdzikoloryzacjatoffifeestrzepyoskustbtfahuramazda

August 17 2018

16:35
16:14
4207 fc89 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen

August 07 2018

05:40
6917 2c53 500
Reposted fromqb qb viajanealicejones janealicejones

July 31 2018

15:26
8574 0824
Reposted fromzungud zungud viay-xcv-y y-xcv-y

July 26 2018

07:26
07:21
8578 b143 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathenatuss thenatuss

July 25 2018

18:18
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
17:57
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl