Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

06:58

April 19 2018

07:33

April 17 2018

21:04
3247 3a0d
Reposted fromPoranny Poranny viasentymentalna sentymentalna

April 15 2018

18:19
oszaleję, bez Twojego "kocham"
— nawet tego niemego
Reposted fromseaweed seaweed
08:08

April 14 2018

07:01
- coś cię trapi? - nie. - jeśli coś cię trapi, to możesz mi powiedzieć. bo teraz twoje strapienia to już nie są twoje strapienia, tylko nasze. i moje strapienia nie są moje, są nasze. więc możesz mi o wszystkim powiedzieć.
06:47
9157 6bdc 500
24/7
06:34
0317 034c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacomatosegirl comatosegirl

April 13 2018

04:38
2801 b5ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomatosegirl comatosegirl

April 11 2018

21:52
1505 094c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13

April 09 2018

05:48

April 07 2018

10:50
10:50
6194 fe2f
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
10:48
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaMartwa13 Martwa13
10:42
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafalkaa falkaa

April 06 2018

09:40
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska

April 05 2018

19:17
8881 6275
Reposted fromlaters laters viaaura-lunaris aura-lunaris
11:43
3771 63f6 500

April 02 2018

09:01
6580 90ec
Reposted from4777727772 4777727772 via2708 2708
08:57
0397 8d18 500
Reposted fromsarazation sarazation viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl