Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

22:06
8016 ebc8 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viabrzask brzask
22:02
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
21:57
3125 c517
21:56
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaznikajac znikajac
21:27

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viatutus tutus
21:22
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viainspirations inspirations
21:19
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viainspirations inspirations
21:16
3787 a846 500
Reposted fromhaddvck haddvck viajanealicejones janealicejones
21:15
Zanim nauczysz się rzeczy skomplikowanych, naucz się czytać listy miłosne wysłane przez wiatr i deszcz, śnieg i księżyc.
— Ikkyū, japoński mistrz ceremonii herbaty
Reposted frommissljud missljud
21:08
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viablackheartgirl blackheartgirl
20:59
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viatutus tutus
20:59
Wiem, że się boisz. Ja też. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia vianot-alice not-alice
20:04
20:02
20:02
8244 c47f
Reposted fromcalifornia-love california-love viapouler pouler
20:02
5936 8981 500

carla-enjoys:

Filed under impressive looking black cats

Reposted frombitner bitner viapouler pouler
20:01
2629 2c28 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viapouler pouler
20:01
5667 1bdd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapouler pouler
20:00
9064 fb1c 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapouler pouler
19:59
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viaplumi plumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl