Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2019

17:28
5359 b961 500
16:45
4109 356e 500
Reposted fromtichga tichga viagdziejestola gdziejestola

July 27 2019

07:17
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaaleander aleander
07:16
Najtrudniej jest przeżyć następne pięć minut. Życie to jest następne pięć minut. Najczęściej trzeba coś przełożyć z miejsca na miejsce, a potem z powrotem na to samo miejsce. Wstać, usiąść, pójść, zareagować. A jednak nie ma innego życia jak tylko następne pięć minut. Reszta to wyobraźnia.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromasdfgh asdfgh viaaleander aleander

July 26 2019

17:44
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
17:42
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viablackheartgirl blackheartgirl

May 26 2019

05:14
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasluchaczka sluchaczka

May 04 2019

08:39
1087 e122
Reposted frombabyface babyface viagdziejestola gdziejestola
08:35
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
08:35
7641 9dfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
08:34
2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

March 30 2019

08:41
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
08:34
9125 73ce
Reposted frombwana bwana viaciarka ciarka

March 11 2019

10:02
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc

March 02 2019

23:00
3533 1d5b 500

Female cat   -   Jan Heyse , c. 1919 
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer

February 28 2019

12:04
5732 a2fb 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna

February 27 2019

08:42
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMaddoxx Maddoxx

February 17 2019

06:11

February 13 2019

06:48
Obawiam się, że jedyne miejsce do którego pasuję na tym świecie - to Twoje dłonie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 06 2019

19:33
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl