Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

20:22
nie martw się
będę tak czekać
bo wierzę że zrozumiesz
że to co mamy
że nie ma i nie będzie
nic piękniejszego
niż ja
i ty
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatractable tractable
07:01
1289 cca4
Reposted fromcholera cholera viacoolkidscantdie coolkidscantdie
07:00
06:59
z warg spływa
kropla krwi
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
— Rafał Wojaczek
Reposted fromioiooo ioiooo viacoolkidscantdie coolkidscantdie

June 20 2017

19:51
7575 a1f9
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
19:46
5608 e471
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
19:40
5344 3c0a
19:09
3337 b534
Reposted fromyachumi yachumi viacoolkidscantdie coolkidscantdie
18:24
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viadancingwithaghost dancingwithaghost
18:23
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson

June 18 2017

14:55
14:53
14:41
Jak długo mozna tęsknić za kimś kto nie tęskni za nami?
— 18:36
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viazupson zupson
14:28
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viakamykowata kamykowata
14:27
powiedz mi, że Ty też..
14:27
5202 3b91
Reposted fromfucktheworld fucktheworld viakamykowata kamykowata
14:26
8068 af9f
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
13:52

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viacyna cyna
13:51
3610 bb3b 500
Reposted fromuoun uoun viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

June 17 2017

16:18
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl