Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

06:11

February 13 2019

06:48
Obawiam się, że jedyne miejsce do którego pasuję na tym świecie - to Twoje dłonie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat

February 06 2019

19:33
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

February 03 2019

17:34
0422 be7f 500
17:27
2348 f5c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

November 14 2018

06:08
7808 9a74
Reposted fromkarahippie karahippie viavertheer vertheer

November 08 2018

19:35
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajojinthesun jojinthesun

November 05 2018

14:37
0282 b092
Reposted fromsavatage savatage viapkz451 pkz451

November 04 2018

16:35
8243 fcee 500
Frank Vic
Reposted fromPoranny Poranny
16:32
5239 2fe3
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson

November 03 2018

10:02
3929 c85f

November 02 2018

14:34
8851 0ae4
Reposted fromstarflowergirl starflowergirl viapiehus piehus

November 01 2018

19:47
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaugustus augustus

October 27 2018

20:18
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viazupson zupson

October 22 2018

14:07
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalutki malutki

October 20 2018

16:54
Reposted fromkluczka kluczka viairmelin irmelin

October 19 2018

16:45
7754 540b
Reposted frommagdazieba magdazieba viahavingdreams havingdreams
16:38

October 15 2018

21:30
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaaknatazs aknatazs
21:28
6170 3cc9 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl